30 יונ 2013
יוני 30, 2013

חובת ליווי לבעל רישיון נהיגה

שאלות רבות הצטברו על שולחני , שאלה שחוזרת ונשנית לאחרונה (כנראה בעקבות פרסום הצעת חוק חדשה- ראה למטה)
היא: האם נהג חדש שקיבל רשיון נהיגה דרגה B לאחר שברשותו  רשיון אופנוע (דרגות A' ,A1' או A2') חייב במלווה ?

תשובה: כן . לפי פקודת התעבורה:"לא ינהג נוהג חדש ברכב מנועי,למעט אופנוע,טרקטור וטרקטורון,בחודשיים הראשונים מיום שניתן לו רשיון נהיגה,אלא אם כן יושב ,במושב שלצידו, מלווה."
הסעיף מתייחס ל:"נוהג חדש" . ההגדרה ל"נוהג חדש" ניתן למצוא בפקודה נוספת הקובעת: "רשיון נהיגה לפי סעיף 11, שניתן למי שלא היה בידו רשיון לנהיגת רכב מנועי, תקפו יהיה מוגבל לשנתיים ובהן יראו אותו כנוהג חדש."
וסעיף קטן (ד9 הקובע: לעניין סעיף זה, מי שהיה בידו רשיון לנהיגת אופנוע,תלת אופנוע,קטנוע,טרקטור או מכונה ניידת,בלבד, רואים אותו כמי שלא היה בידו רשיון לנהיגת רכב מנועי."
כך נקבע שהאופנוען,למרות הוותק, אינו פטור ממלווה כאשר הוא מקבל רשיון נהיגה לרכב אחר.
עד לכאן החוק התקף .

הצעת חוק חדשה

לפי הצעת חוק של ועדת שרים לענייני חקיקה, שהובאה ע"י שר התחבורה, פקודת התעבורה תשונה וחובת הליווי של נהג חדש עד גיל 24 תיהיה למשך חצי שנה.
לגבי נהג חדש מגיל 24 ומעלה תשאר חובת הליווי לתקופה של 3 חודשים בלבד.
אם וכאשר הצעה זו תאושר בכנסת אדווח.