להלן מס' כללים בולטים ומידע מועיל וחשוב לכל המעוניינים בקורס מלגזות:   על מלגזה חלים כל כללי התעבורה, בדומה לכל רכב איטי וכבד אחר. על מפעיל מלגזה להיות בעל רישיון מלגזה תקף ומתאים לנהיגת רכב מסוג זה. המלגזה עצמה תהיה מבוטחת בהתאם לסוג רישיון המפעיל וסוג המלגזה. על מפעיל המלגזה, המקבל על עצמו את הפעולה, לוודא שאכן יש ביטוח המתאים למלגזה ולסוג רשיונו של.. read more →